top of page
LOGO DESPAPARECIDA.png

 

TRONCOS DE LOS ARBOLES QUE

ENCONTRÉ ESA MAÑANA EN OMA

 

Textos anónimos de poetas vascos para el proyecto Desaparecida en combate del programa

Metamorfologías de la Comisión de proyectos especiales UAM-C.

 

 

EL CAMPAMENTO/ LAS PERSONAS.

 

Las personas que han llegado al campamento

no tienen consideración con el bosque

(Toman lo que necesitan y luego lo abandonan)

Tampoco tienen demasiada idea de quién soy

y cómo he llegado acá/ Cuál es mi origen 

y mi punto de encuentro con otras pulsaciones

sensibles

que aquí habitan

 

 

CAMP / PERTSONA.

Kanpalekura etorri den jendea

ez dute inolako ardurarik basoarentzat

(Behar dutena hartzen dute eta gero uzten dute)

Ni ere ez dut arrastorik nor naizen

eta nola iritsi nintzen hona / zein da nire jatorria

eta nire topagunea beste sentipen pultsazioekin

hemen bizi direnak

 

 

 

INMÓVIL.

 

Voy de un lado a otro/

y en un momento me separo de la fiesta

me quedo inmóvil

sin decir una palabra

(Mientras los otros continúan con su ritual de ocio)

 

Al cabo de un par de segundos, existe

un punto de fuga hacia la profundidad del bosque 

(Al decir “profundidad del bosque” he recordado a Gabriel)

 

 

BETE.

Toki batetik bestera joaten naiz /

eta bereizten naiz une batean festatik

Geldi nago

hitzik gabe

(Besteek aisialdi erritua jarraitzen duten bitartean)

Segundo pare bat igaro ondoren, badago

ihes egiteko puntu bat basoan barrena

("Basoaren sakonera" esatean Gabriel gogoratu dut)

 

 

GABRIEL.

Gabriel, (Pintado en este árbol)

luego de un tiempo quedó solo

no quiso conformarse/ no quiso acompañarnos

a ninguna de nosotras

(Ni a mi madre ni a mí)

por el contario nos pidió que no dijéramos que lo conocimos

que guardáramos ese recato (importante)

porque en su expediente de búsqueda

figuraba la palabra terrorista

 

 

GABRIEL.

Gabriel, (zuhaitz honetan margotua)

denbora pixka bat igaro ondoren bakarrik zegoen

ez zuen konformatu nahi / ez zuen gurekin elkartu nahi

gutako bat ere ez

(Ez ama eta ez ni)

Aitzitik, guk ezagutzen genuenik ez esateko eskatu zigun

apaltasun hori (garrantzitsua) mantentzen dugula

zure bilaketa fitxategian

terrorista hitza agertu zen

EL EMPEÑO DE LO COTIDIANO.

Con algunos poemas afortunados

podemos hacer la noch(No es un consuelo es una provocación)

pasa el tiempo, y dentro de casa

en la clandestinidad

suceden brotes de ternura como este

GAUR EGUNEAN.

Zorioneko poema batzuekin

gaua egin dezakegu

(Ez da kontsolamendua, probokazioa da)

denbora pasatzen da eta etxe barruan

lurpean

Maitasun samurrak gertatzen dira horrela

LEYENDAS DE LA EXPLOSIÓN.

Comencé el día pensando en los espacios

que conocí de niña

(Tuve una evolución asombrosa, reponiéndome de la neumonía)

Todo transcurrió lento/ en secreto y de la mano de mi hermano

(Que no sabía en esos años de las leyendas de la explosión que nos contaría después)

Todo transcurrió como una sombra atravesando una puerta en el lago

Todo transcurrió sin saberlo sobre una balsa junto a Mariana

frente a la antigua estación de San Sebastián

 

Cuando llegamos ahí nos quedamos mudas

la presencia de un fauno nos sorprendió en el embarcadero

llevaba una corona de flores y la puso en nuestras manos

 

 

 

ERABAKIAREN LEGENDAK.

Eguna espazioetan pentsatzen hasi nintzen

txikitatik ezagutzen nuela

(Bilakaera harrigarria izan nuen, pneumonia berreskuratuz)

Dena poliki / ezkutuan eta nire anaiaren eskutik gertatu zen

(Urte haietan ez zekien gerora kontatuko zituen leherketaren kondairak)

Dena laku bateko ate batetik pasatzen zen itzal bat bezala gertatu zen

Dena balsa batean Marianarekin jakin gabe gertatu zen

Donostiako geltoki zaharraren aurrean

Iritsi ginenean mintzoak ginen

Faun baten presentziak harritu gaitu kaian

lore koroa jantzi eta gure eskuetan jarri genuen

 

 

QUEDA EN SU LUGAR UNA TRANSPARENCIA.

 

Queda en su lugar una transparencia:

son los años 80s/ los comienzos de ETA

y del amor de mis padres por los bosques de Euskadi

 

(Ellos al final, tuvieron que desistir y escapar

de las miradas públicas como mi hermano

a vivir un cautiverio entre chozas improvisadas

de la región de Mont Blanc)

 

Pienso en ellos, y escucho a mi abuela

(Y a mí misma) diciendo:

Ya volverán.

 

 

GARDENTASUNA EZ DAGO ORAINDIK.

Gardentasuna ez dago oraindik:

80ko hamarkada da / ETAren hastapenak

eta nire gurasoek Euskal Herriko basoekiko maitasuna

 

(Azkenean, amore eman eta ihes egin behar izan zuten

nire anaia bezalako begirada publikoetatik

Hegaztien etxoletan gatibu bizitzea

Mont Blanc eskualdekoa)

 

Haiei buruz pentsatzen dut eta amonari entzuten diot

(Eta ni neu) esaten:

Itzuliko dira.

 

 

 

MI MIRADA A-POLÍTICA.

 

Mi mirada a-política, trasciende los muros 

(A todos los personajes de la historia vivos,

muertos y supervivientes les pongo nombres distintos) 

y por ello

(A todos sorprende que siendo vasca

no me guste hablar de ETA)

 

Es un fluir constante de consignas expulsadas

por el odio

que no quiero comprender

 

Mi familia desapareció/ Eso es todo

salió un día de casa para habitar otra

(Que no habla de ellos ni de su amor por los siervos)

Eso es todo

 

¿Cuáles son las fronteras del confinamiento para personas que viven

en un confinamiento permanente como desertores y prófugos de la justicia?

 

Es importante salir a caminar por el bosque, enterarse que el sol sigue ahí

 

 

NIRE ITXURA POLITIKOA.

Nire itxura politikoa, hormak gainditzen ditu

(Istorioko pertsonaia guztiei bizirik,

hildakoak eta bizirik atera direnak)

eta hau guztia beraientzat

(Jende guztia harritzen da euskalduna izateagatik

Ez zait gustatzen ETAri buruz hitz egitea)

 

Botatako lelo etengabeko korrontea da

gorrotoagatik

Ez dut ulertu nahi

 

Nire familia desagertu zen / Hori da

egun batean etxetik alde egin zuen beste batean bizitzeko

(Horrek ez du haiei buruz hitz egiten, ezta haien zerbitzariarekiko maitasuna ere)

Hori da

 

Zein dira inkomunikazio mugak justizia iraungitzaile gisa iheslari eta iheslari gisa bizi diren pertsonentzat?

Garrantzitsua da basoan paseatzera joatea, eguzkia bertan dagoela jakiteko

 

 

 

EL GRANITO SE REBELA EN RELACIÓN CON LA FLORA.

 

Al final, el granito se rebela en relación con la flora:

Dicho de otro modo/ el muro se ha llenado de flores

(Hay algunas que incluso comienzan a buscar camino

entre las grietas y lo desprenden)

 

He conseguido que un jardinero joven me ayude con todo esto

esa fuerza de la intención humana es fascinante/

me hace pensar en otras formas de relación con lo imposible

por ejemplo:

 

Desaparecer como mis padres y mi hermano

(Algo que soñé desde niña)

 

 

GRANITOA MATXINATU DA FLORAREN ALDEAN.

Azkenean, granitoa matxinatu da floraren aldean:

Bestela esanda / horma lorez bete da

(Badira bide bat bilatzen hasten direnak ere

pitzadurak eta kendu)

 

Lorezain gazte bat lortu dut hau guztia laguntzen

giza asmoaren indar hori liluragarria da /

ezinezkoarekin erlazionatzeko beste modu batzuk pentsatzen nau

adibidez:

 

Desagertu nire gurasoak eta nire anaia bezala

(Txikitatik amestu nuen zerbait)

 

 

 

TRONCOS DE LOS ARBOLES QUE ENCONTRÉ ESA MAÑANA EN OMA.

 

Al final he sabido que Gabriel/ mi hermano 

se comunica con el muro a partir de expresiones sencillas

como abrir la boca por demasiado tiempo

o volver a su intención de reorientar del viento

para que impacte en los tallos

 

También ha dejado mensajes

en los troncos de los arboles

que encontré esta mañana en Oma

es como si guiara con estas señales mi camino

es como si cumpliera una doble función con eso:

Guiar y representar la ausencia de los que no han vuelto

 

AURKITU DUT GAUR GOIZEAN OMA.

Azkenean Gabriel / nire anaia ezagutzen dut

hormarekin komunikatzen da adierazpen errazen bidez

ahoa nola luzatu

edo haizetik birbideratzeko asmoarekin itzuli

zurtoinean eragina izan dezan

 

Mezuak ere utzi ditu

zuhaitzen enborretan

aurkitu dut gaur goizean Oman

Seinale horiekin nire bidea gidatuko dudan bezala da

Horrekin betebehar bikoitza egiten duen bezalakoa da:

Itzuli ez direnen gabezia gidatu eta irudikatu

 

 

YO NO PERMANEZCO.

 

Soy indefensa a todo esto

Soy indefensa al modo en cómo algunos

conciben su forma de permanencia

 

Yo no permanezco

Soy una lección accidentada de cordura

Soy una vasca/ ebria/

perdida en la fascinación erotizante del bosque

 

EZ DUT GELDITZEN.

Horren guztiaren aurrean babesgabe nago

Zenbait modutan babesgabe nago

haien iraunkortasuna asmatzen dute

 

Ez dut gelditzen

Zuzeneko ikasgai santua naiz

Euskalduna / mozkorra / galdua naiz basoko lilura erotikoan

 

 

¿A QUÉ VINE?

 

En Euskadi, hay territorios que nunca han conocido presencia humana

he intentado acercarme a algunos arboles

para ser interrogada por ellos

 

¿A qué vine?

¿Cuáles son las consecuencias de querer desaparecer en este combate

De la identidad/ la ausencia/ la creación de un estado independiente?

¿Cuánto hay de comunismo en el bosque?

 

Y entre tanto me he desnudado

y he subido a ellos

no se sabe con exactitud cómo reaccionarán

pero he escrito una carta a Mariana contándole

que esta sensación es fascinante

 

 

ZERTARAKO ETORRI NINTZEN?

Euskadin inoiz badaude gizakien presentziarik ezagutu ez duten lurraldeak

Zuhaitz batzuetara gerturatzen saiatu naiz

haiek zalantzan jartzeko

 

Zertarako etorri nintzen?

Zeintzuk dira borroka honetan desagertu nahi izateak

Nortasun / gabezia / estatu independentea sortzearena?

Zenbat komunismo dago basoan?

 

Bitartean, biluztu egin naiz eta haiengana igo naiz

ez da ezagutzen zehazki nola erreakzionatuko duten

baina Mariana-ri gutun bat idatzi diot

sentimendu hau liluragarria dela

 

 

 

MARIANA.

 

Mariana:

Decidí salir al bosque sobre todo con la idea de sentirme más cerca a situaciones de la vida común: Caminar, detenerse, saltar en un solo pie. Todo como si todo volviera a comenzar, pero no es así, las cosas no suceden como antes (Como cuando éramos niñas, por ejemplo) Entonces, regresamos al mismo itinerario de dudas, acuerdos, etc.  Manera de interpretar la realidad que nos dejan, preguntas frecuentes como: ¿Es esta? ¿Es esta realidad? Y en todo ello, la experiencia de hoy que es la que te cuento. Vuelvo a la inocencia de la infancia. He subido al tronco vencido de un árbol y he tenido un orgasmo. 

 

 

 

MARIANA.

 

Mariana:

Bizitza ohiko egoeretatik gertuago sentitzeko ideiarekin basora irtetea erabaki nuen: oinez, gelditu, oinez jauzi egin. Dena berriro hasi balitz bezala, baina ez da horrela, gauzak ez dira lehen bezala gertatzen (neskak ginenean, adibidez) Beraz, zalantzak, akordioak eta abar ibilbidera berarengana itzultzen gara. Haiek uzten diguten errealitatea interpretatzeko modua, maiz egiten diren galderak: Hau da? Errealitate hori al da? Eta guzti honetan, gaurko esperientzia, hau da kontatzen dudana. Haurtzaroaren errugabetasunera itzultzen naiz. Zuhaitz baten garaitutako enborra igo eta orgasmoa izan dut.

 

 

¿A QUÉ LIBERTAD?

 

Mamá, Mariana y yo. Esta foto (Sacada en realidad de una película que nos tomaron caminando por San Sebastián por 1984) me recuerda que nunca supimos (Y nunca nos interesó saber en realidad) qué era lo que hacía ella y mi padre, dónde tendríamos que mudarnos, en qué momento tendríamos que volver a desaparecer. (Un ejercicio que de tanto repetirse te hace dudar de tu verdadera presencia en las fotos)

 

Anexo este dialogo que acabo de tener con un hombre mayor en un café de Bilbao:

 

-¿Se justifican las muertes?

-No. Pero se asumen como un camino de libertad. 

-¿A qué libertad?

-No lo sé.

 

 

ZER ASKATASUN?

Ama, Mariana eta ni. Argazki honek (1984an Donostian paseatzen ari ginen film batetik ateratakoak) gogorarazten dit ez dugula sekula jakin (eta ez zitzaigun sekula jakin nahi) zertan ari ziren bera eta nire aita, non mugitu beharko genukeen. une honetan berriro desagertu beharko genuke. (Hainbeste errepikatzen den ariketa batek argazkietan zuen benetako presentzia zalantzan jartzen zaitu)

 

Adineko gizon batekin bakarrik egin nuen elkarrizketa hau Bilboko kafetegi batean biltzen dut:

 

-Heriotzak justifikatuta daude?

-Ez. Baina askatasun bide gisa hartzen dira.

-Zer askatasun?

-Ez dakit.

 

 

 

UNA FUERZA.

 

Caminé hasta perderme en la profundidad del bosque

(Los caminos no están trazados,

pero hay ojos en ellos que te ayudan a mirar)

 

Dentro de algunas horas, llegué a la desembocadura de un río

me acerqué a la orilla y comencé a beber de su caudal

hasta quedar vencida

 

Una fuerza (No sé si sea adecuado llamarla así)

Me arrebató la visión

y ciega por un momento

comencé a detallar las posturas de un siervo salvaje

 

Así durante un tiempo los movimientos se repetían

hasta dejarme inmóvil/ temblando de frio

y retomando la orientación de la vereda invisible

hacia la parte superior de la montaña

 

 

INDAR BAT.

Oihanaren sakonean galdu nintzen arte ibili nintzen

(Bideak ez daude jarrita,

baina badira begiratzen laguntzen dizutenak)

 

Ordu batzuen buruan, ibai baten ahora iritsi nintzen

Itsasertzera hurbildu nintzen eta bere emaria edaten hasi nintzen

garaitu arte

 

Indar bat (ez dakit egokia den hori deitzea)

Ikuspegia kendu zidan

eta itsu une batez

Zerbitzari basatiaren postuak xehetzen hasi nintzen

 

Horrela denbora batez mugimenduak errepikatu ziren

hotzarekin geldirik / dardarka egon arte

eta bide ikusezinaren orientazioari hasiera emanez

mendiaren gailurreraino

 

LAS VARIANTES DEL TERRITORIO.

 

Estoy sobre el tronco de un árbol

y siento que necesito respirar dentro de él

que la propiedad que lo compone es liquida

que necesito su piel

 

Este cuerpo

(Mapa de una geografía inexistente, ni anexa ni flotante)

Puede comparecer frente a la corteza de los pinos y salir ileso

 

Es parte (O eso he sentido sin consumir sustancias)

a la naturaleza misma/ inequívoca del bosque

¿A que me refiero?

A que toma la forma que es necesario tomar:

 

-Se diversifica

-Se identifica con la propiedad

-Y las variantes del territorio

 

 

LURRALDEAREN ALDAERAK.

Zuhaitz baten enborrean nago

eta arnasa hartu behar dudala sentitzen dut

osatzen duten propietatea likidoa dela

Zure larrua behar dut

 

Gorputz hau

(Existitzen ez den geografia baten mapa, ez erantsita eta ez flotagarria)

Pinudien zaunkaren aurrean agertu eta kalterik gabe atera

 

Zatia da (edo horrela sentitu dut substantziak erabili gabe)

basoaren izaera oso / nahasiezina

Zer esan nahi dut?

Zer modutan hartu behar da:

 

-Dibertifikatzen da

-Propietatearekin identifikatzen da

-Eta lurraldearen aldaerak

 

 

 

MI HERMANO.

 

Mi hermano abrió una brecha dentro de este bosque

el reconocimiento de sus palabras es un pequeño paso

para verlo de frente

y lo veo de cuerpo entero

desnudo sosteniendo una fruta

 

Como de niños jugábamos en el bosque

de grandes jugamos entre otras tempestades.

 

Mi hermano, el hacedor

el excavador

el que acaricia en sueños la pólvora

(Su camisa estaba siempre limpia a pesar de llevar días

trabajando en la montaña)

bosque adentro

en las últimas estancias de la biosfera de Urdaibai

o entre las galerías más lejanas de la cueva de Santi-.lamiñe,

 

Mi brazo

Mi mano

Mis pies

Mis ojos

Mis dos piernas

Mi padre

Todo me recuerda a él

 

Y bueno, la realidad

es que dentro de casa esto no existe más

y en su lugar hay una mancha blanca

borrada del paisaje

Se mueve como una

no-presencia activa

que hace uso del jardín a cambio de las veredas del bosque

 

Que agota su glosario en tres términos:

-Ser invisible a los demás.

-No existir.

-Y no ser nada.

 

En otras palabras:

Ser una presencia invisible en casa

 

En el empeño de lo cotidiano

en el propósito de lo habitual

un agotamiento del impulso

un cosmos abandonado por lo divino

una prisión

 

 

NIRE ANAIAK.

Nire anaiak baso hau hautsi zuen

zure hitzak aitortzea urrats txiki bat da

aurrealdetik ikusteko

eta gorputz osoan ikusten dut

fruitu bat biluzik

 

Haurrak bezala, basoan jolastu genuen

helduak garen heinean ekaitzak jotzen ditugu.

 

Nire anaia andrea

hondeatzailea

ametsean bolboraz laztantzen duena

(Bere kamiseta beti garbi zegoen egunak jantzi arren

mendian lanean)

basoa barruan

Urdaibaiko biosferaren azken egonaldietan

edo Santi-.lamiñe kobazuloko galeriarik urrunenen artean

 

Nire besoa

Nire eskua

Nire oinak

Nire begiak

Nire bi hankak

Nire aita

Denak gogoratzen nau

 

Eta ondo, errealitatea

etxe barruan hori ez dela gehiago existitzen

eta bere lekuan orban zuria dago

paisaiatik ezabatuta

 

 

Mugitzen da bezala

presentzia ez aktiboa

nork erabiltzen du lorategia basoko bideen truke

 

Zure glosategia hiru terminotan edo asmakizunetan agortzen da:

-Beste batzuentzat ikusezina.

-Ez existitzen.

-Eta ezer ez.

 

Beste hitz batzutan:

Izan zaitez presentzia ikusezina etxean

 

Egunerokotasunaren ahaleginean

ohiko xedearen barruan

urduritasuna

jainkotiarrak abandonatutako kosmos bat

espetxe bat

LOGO DESPAPARECIDA.png

Descarga aquí

los textos

completos 

bottom of page