top of page

Leyendas de la explosión/ Erabakiaren legendak.

Comencé el día pensando en los espacios

que conocí de niña

(Tuve una evolución asombrosa, reponiéndome de la neumonía)

Todo transcurrió lento/ en secreto y de la mano de mi hermano (Que no sabía en esos años de las leyendas de la explosión que nos contaría después)

Todo transcurrió como una sombra atravesando una puerta en el lago

 

Todo transcurrió sin saberlo sobre una balsa junto a Mariana

frente a la antigua estación de San Sebastián

 

Cuando llegamos ahí nos quedamos mudas

la presencia de un fauno nos sorprendió en el embarcadero

llevaba una corona de flores y la puso en nuestras manos

Eguna espazioetan pentsatzen hasi nintzen

txikitatik ezagutzen nuela

(Bilakaera harrigarria izan nuen, pneumonia berreskuratuz)

Dena poliki / ezkutuan eta nire anaiaren eskutik gertatu zen

(Urte haietan ez zekien gerora kontatuko zituen leherketaren kondairak)

Dena laku bateko ate batetik pasatzen zen itzal bat bezala gertatu zen

Dena balsa batean Marianarekin jakin gabe gertatu zen

Donostiako geltoki zaharraren aurrean

 

Iritsi ginenean mintzoak ginen

Faun baten presentziak harritu gaitu kaian

lore koroa jantzi eta gure eskuetan jarri genuen

bottom of page